Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Nơi mình dừng chân

Địa điểm: Vinh Center, 69 Hồ Tùng Mậu, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0348***282

Nơi mình dừng chân

Bùi Thị Mai

Nơi mình dừng chân

Thảo

Nơi mình dừng chân