Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Sai người sai thời điểm

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Minh Đăng

Sai người sai thời điểm

Minh Đăng

Sai người sai thời điểm

0904***681

Sai người sai thời điểm