Sai người sai thời điểm (rm)

Địa điểm: Mac Plaza Hà Đông (HN), số 10 Trần Phú, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0972***100

Sai người sai thời điểm (rm)

Ngọc long

Sai người sai thời điểm (rm)

Nhật Hạ

Sai người sai thời điểm (rm)